Hervatten (gedeeltelijk) Activiteiten

Belangrijk nieuws aangaande de recente ontwikkelingen omtrent het coronavirus.

Activiteiten zullen gedeeltelijk of volledig weer worden hervat!
Wat een goed nieuws, eindelijk!

De Overheid heeft diverse maatregelen versoepeld wat mogelijk maakt diverse activiteiten te hervatten, sommige nog in aangepaste vorm.

Blijf alert en houd je aan de maatregelen die de overheid heeft gepresenteerd!
De volgende zaken blijven van toepassing en zullen worden nageleefd tijdens de activiteiten.

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Patiënten met nieuw coronavirus

In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden. Ook in andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus eerder al op.

Klik hier voor meer informatie over de verspreiding.

Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
 • Kinderen en jongeren mogen georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen. Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld.
 • Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen naar de reguliere bijeenkomsten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen, onder dezelfde voorwaarden als sport. Dit betekent georganiseerd, buiten en vanaf 13 t/m 18 jaar met 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Vanaf 1 juni mogen deze activiteiten ook binnen plaatsvinden, volgens alle regels die gelden voor bijeenkomsten binnen.

Groepen en samenkomsten vanaf 1 juni

De algemene regel vanaf 1 juni is dat mensen die niet tot een huishouden behoren altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden, met binnen maximaal 30 personen.

 • Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • In overdekte locaties en in gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, met 1,5 meter afstand tot elkaar. Er vindt altijd een checkgesprek plaats; mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis.
 • In enkele gevallen kunnen er meer mensen bij elkaar komen in één binnenruimte:
 • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen online plaatsvinden of fysiek als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.