Informatie

Onze doelstelling

De buurtvereniging is vooral bedoeld om de onderlinge band tussen de buurtbewoners te bevorderen en te verstevigen. Dit doen we door samen met de leden verschillende evenementen te organiseren.

In zeer beperkte mate behartigt de buurtvereniging algemene belangen van de buurt. Hiervoor kunt u terecht bij Algemeen Belang Liempde, het contactpersoon Wijkbeheersplan, of gemeentelijke instellingen.

De centrale vertrekplaats bij activiteiten is altijd bij de waterpomp op de Keefheuvel (tenzij anders vermeld).

De straten die behoren tot de buurtvereniging zijn: Den Achterhof, Den Dorsberg, Den Dries, De Geerakkers, De Misse, De Werft, Dorpsstraat, Keefheuvel, Kerkakkers, De Knolschans, Kloosterhof, Pastoor Dobbeleijnstraat, Raadhuisplein, Smaldersestraat, Smidsepad, Vendelstraat, Vlasspreistraat, ‘t Vunderke.

Wil je lid worden van Buurtvereniging Keefheuvel, neem dan contact op met het secretariaat.


Contributie per jaar

Ons kalenderjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Na onze jaarvergadering in januari zal de contributie automatisch geïnd worden (in maart) via een automatische incasso.

 • gezin € 25,00
 • 60+ € 20,00
 • alleenstaande € 10,00
 • inwonende personen vanaf 18 jaar € 7,50

Met deze bijdrage kun je jaarlijks deelnemen aan een aantal activiteiten. Deze zijn geheel gratis of in een enkel geval wordt een eigen bijdrage gevraagd.

De contributie wordt automatisch geïnd in de maand maart of begin april.


Laat aan onze secretaris graag het volgende weten:

 • De geboorte van een kindje bij een van onze leden. Wij zorgen dan voor een kleine attentie en plaatsen een geboortebord in de tuin.
 • Een feestelijke gelegenheid zoals een 25-, 40- of 50-jarig huwelijksfeest.
 • Als een van onze leden langer dan een week in het ziekenhuis ligt.
 • Wanneer een lid overleden is, zodat wij namens de buurtvereniging ons medeleven kunnen betuigen.
 • Als nieuwe leden zich willen aanmelden of als leden zich willen afmelden.

Contactpersoon Algemeen Belang Liempde

ABL organiseert activiteiten voor de Liempdenaren (o.a. Koningsdag, Sinterklaas, Woutertje Kaboutertje). Wil je hierover meer weten, dan kun je contact opnemen met:
Coen van de Laar, T: 06-28731631


Contactpersoon Wijkbeheersplan

Heb je suggesties of bepaalde wensen voor onze wijk? Lever deze dan schriftelijk in bij onze contactpersoon Wijkbeheersplan:
Wim Heijmans  – Keefheuvel 56


Snoeien van struiken of bomen, putjes ledigen of eventuele klachten

Bel het servicenummer van de gemeente: 0411-617910.


Ophalen oud papier

Iedere laatste donderdag van de maand komen wij graag het oud papier ophalen.

Denk er alstublieft aan:

 • dat het oud papier goed is gebundeld.
 • dat er geen plastic/tempex/piepschuim bij het papier zit. Hierdoor kan namelijk de gehele vracht afgekeurd worden.
 • het oud papier niet in kliko’s aanbieden. Deze zijn voor onze vrijwilligers bijna niet te tillen en te legen.