Blog - laatste nieuws

Automatisch incasso 2018

Beste leden,

Wij zullen het incassobestand in week 10 aanbieden bij de Rabobank en naar verwachting zal de contributie enkele dagen later worden afgeschreven.

De volgende gegevens kunt u terugvinden op uw afschrift (volgens de nieuwe SEPA richtlijnen):

  • ons bankrekeningnummer: NL44 RABO 0158 1402 06 (ovv Buurtvereniging Keefheuvel )
  • omschrijving: ‘contributie buurtvereniging Keefheuvel’
  • ons incassant ID: NL75ZZZ402155550001
  • uw kenmerk machtiging: straatnaam + huisnummer

De contributie blijft ongewijzigd:

  • €20,00 voor een gezin
  • €15,00 voor 60+ers
  • €7,50 voor alleenstaanden
  • €7,50 voor thuiswonende kinderen 18+

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester (Bart van Erp – tel. 0411 – 633930) of via info@keefheuvel.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur buurtvereniging Keefheuvel